0%

Đã nhận được  36.800.000vnd  trên mục tiêu 130.000.000 vnd

Nhấn vào ngân hàng của bạn để chuyển Internet Banking đến Mộc theo thông tin sau nhé:

* Nội dung chuyển khoản: Họ tên – SDT – Mộc

* Chuyển đến Tài khoản Vietcombank
– Số tài khoản: 0171003470068
– Chủ tài khoản: ÔNG ĐỨC KIM HẠNH
– Chi nhánh Tây Sài Gòn

* Mức gây quỹ: 100.000 – 200.000 – 500.000 – 1.000.000 – 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ

Kết quả hình ảnh cho tpbank logo

Kết quả hình ảnh cho visa master jcb logo

Đóng góp cho Mộc qua Paypal


Trao nhận trực tiếp

Bạn có thể đến trực tiếp để góp quỹ Mộc tại địa chỉ SÀI GÒN:
Hẻm 458 Ba Tháng Hai. P12. Quận 10 (vào hẻm, quẹo trái ngõ đầu tiên đến 462/a10)
Tel: 0984966491
Email: sanong201191@gmail.com

   Hoàng Hạnh Dung                                                                                              1.000.000 đ


   Tâm Nhỏ                                                                                                                 200.000 đ


Vũ Mai Hoa                                                                                                              1.000.000 đ


Happyskin.vn                                                                                                           5.000.000 đ


Quảng Hoàng Vy                                                                                                        500.000 đ


Chị Mai (MUF)                                                                                                            400.000 đ


Chị Trang (MUF)                                                                                                        400.000 đ


Chị Hạnh (MUF)                                                                                                         300.000 đ


Chị Huyền (MUF)                                                                                                        500.000 đ


Liên (Li Ki)                                                                                                                   200.000 đ


Khánh Trinh                                                                                                                 500.000 đ


Agnes Nguyễn                                                                                                          1.000.000 đ


Tâm Nhỏ – GQS                                                                                                           200.000 đ


Vũ Mai Hoa – GQS                                                                                                     1.000.000 đ


Nguyen Thi Hoa                                                                                                            200.000 đ


Lớp MUB54                                                                                                                     60.000 đ


Lớp MUB55                                                                                                                      60.000 đ


Lớp MUB56                                                                                                                       80.000 đ


Trần Thị Anh Thư                                                                                                             500.000 đ


Pham Hoang Tam Luu                                                                                                      500.000 đ


Tang To Van                                                                                                                       500.000 đ


Tâm Nhỏ                                                                                                                           200.000 đ


Ẩn Danh                                                                                                                            200.000 đ


Luong Thi Ngoc My                                                                                                           500.000 đ


Trinh                                                                                                                                   100.000 đ


Hương An (Ong An)                                                                                                           500.000 đ


Thanh Tuyen (Bombo Cosmetic)                                                                                     2.000.000 đ


Xuân Hồng                                                                                                                          100.000 đ


Phan Thị Thùy Linh                                                                                                             500.000 đ


Đinh Quế Chi                                                                                                                    1.000.000 đ


Kieu Hien (60 minutes Health Body & Soul)                                                                     2.000.000 đ


Phúc Nguyễn                                                                                                                      2.000.000 đ


Ẩn Danh                                                                                                                                 200.000 đ


Hoàng Ngọc Thiện Tâm                                                                                                        500.000 đ


Kim Hạnh                                                                                                                            10.000.000 đ


Minh Tâm Nguyễn                                                                                                                 1.000.000 đ


Binh Cao                                                                                                                                    100.000 đ


Vinh Ong                                                                                                                                  2.000.000 đ


Tra Nguyen Ielts                                                                                                                         500.000 đ


Ong Duc Trung                                                                                                                           500.000 đ